Da mit muremesterfirma retter sig ind efter opgavernes størrelse har jeg indgået et samarbejde med lokale håndværksmestre, således at vi aftaler med bygherren hvorledes byggeforløbet skal være.

Hvis det ønskes kan vi håndværksmestre sammen stå for byggeriet, således at bygherren kun påser at alt forløber planmæssigt.